Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 12.10.2018 tarih ve 4049 sayılı yazısı ile kesinleşmiş olup, Bilecik İl Özel İdaresi %33,33 oranında temsilen 5 asil üye, Bilecik Belediye Başkanlığı %33,33 oranında temsilen 5 asil üye ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası %33,33 oranında temsilen 5 asil üye olmak üzere asil ve yedek üyeler bildirildiğinden 4 (dört) yıl görev yapmak üzere OSB Müteşebbis Heyet üyeleri ile OSB Kuruluş Protokolü düzenlenerek Bakanlık Onayına sunularak 02.05.2019 tarihi itibariyle onaylanarak 346 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.

 • OSB BİLGİLERİ

 1. Dereşemsettin, Kepirler Köyleri arası Kaçbelli, Çayman ve Killik mevkilerindedir.
 2. Bilecik İl Merkezine yaklaşık 8 km. uzaklıkta olup, İl merkezinin kuzeybatısındadır.
 3. OSB’ye uzaklığı 5,5 km. ve II. OSB’ye uzaklığı 4 km. dir.
 4. Güneyinde Dereşemsettin Köyü, batısında Kepirler köyü bulunmaktadır.
 5. Alan içerisinden Kepirler Köy yolu geçmektedir.
 6. Büyüklüğü yaklaşık 507,19 hektardır.
 7. Mülkiyet durumu yaklaşık;
 • Özel Mülkiyet Arazisi     : 896 Adet                     Toplam m² : 3.222.487,66
 • Maliye Hazinesi Arazisi :   38 Adet                     Toplam m² :    295.475,96
 • OSB Arazisi                         :     6 Adet                     Toplam m² : 1.525.895,09
 • Muhtelif Alanlar             :                                           Toplam m² :         28.112,55

        Toplam Alan                   : 940 Adet                         Toplam m² : 5.071.971,26 

 1. Kadastrosu yapılmıştır.
 2. Alanda kısmen kuru tarım yapılmakta olup, alanlar ise taşlık, boş ve çalılıktır.
 3. Arazi dalgalı bir topografyaya sahip olmasında dolayı eğim % 2-12 arasındadır
 • PLANLAMA

Halihazır haritaların hazırlanması, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları, Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Parselasyon çalışmaları devam etmektedir.

Bilecik 3. OSB, 2. bölge teşvik avantajlarına ek olarak, Organize Sanayi Bölgesi olması sebebiyle Devletimizin 3.bölge teşvik avantajlarından faydalanabilmektedir.