BİLECİK 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN ARSA TAHSİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik3OSB-1.jpg

3.Organize Sanayi Bölgesi için hazineye ait olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep edilen arsanın tahsisi için mutlu son. Talep edilen arsanın, 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’ na satışı için uygun görüldüğü bilgisi elde edildi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ise 3. Organize Sanayi Bölgesi için arsa tahsisi müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bilecik halkına duyurdu. Başkan Karabıyık, “3. Organize Sanayi Bölgesi için hazineye ait olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ mızdan talep edilen arsa tahsisi uygun görülmüş olup, 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’ na satışı uygun görülmüştür. İlimiz için son derece önemli olan bu yatırımın bu kadar hızlı sonuçlanması için gecesini gündüzüne katan ve ilimizin sanayi kenti olma yolunun önünü açacak bu projeyi yakından takip eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız, Hemşehrimiz Fatih Dönmez’ e, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’ a, Milletvekilimiz Selim Yağcı’ ya hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. 3. OSB ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 3. OSB arazisi için verilen onay raporu ise şu şekilde;

“İliniz Merkez İlçe, Dereşemsettin Köyünde bulunan Müliyeti Hazineye ait olan 244 ada, 4 parsel ve 1.508.403,88 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından harca esas değer üzerinden satışı ilgi yazınızla talep edilmektedir.

Konu hakkında görüşleri sorulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü) cevaben alınan 27/12/2019 tarih ve 1199997 sayılı yazıda söz konusu taşınmazın OSB alanı içerisinde kaldığı ve OSB Tüzel Kişiliğine satışında sakınca bulunmadığı bidirilmiştir.

Bakanlık Müşavirliğinden alınan 20\02\2020 tarih ve 44001 sayılı yazıda; 2018\8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesin gereğince ve 2018\11 sayılı İç Genelge kapsamında oluşturulan Komisyonumuzca söz konusu taşınmazın satışına izin verilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre; satış bedelinin Bakanlığımız yazısının Valiliğinizce (Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü) ilgili OSB’ye yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak tahsil edilmesi veya taksitle ödenmesinin talep edilmesi halinde ise 313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca işlem yapılması şartıyla, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine esas teşkil eden ve 2020 yıl için tespit edilen 1,24 TL\m2 harca esas değer üzerinden İliniz, Merkez ilçe, Dereşemsettin Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 244 ada, 4 parsel ve 1.508.403,88 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.870.421 TL arazi, 16.21 Tl ağaç değeri olmak üzere toplam 1.886.682 TL (Bir milyon sekiz yüz seksen altı bin altı yüz seksen iki lira) bedel üzerinden 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca organize sanayi bölgesi olarak kullanılmak üzere Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesine satışı uygun görülmüştür.”